Totaal onderhoud met visie en kennis

Schilderwerk aan uw bedrijfspand(en)

Bedrijven geven de zorg voor het onderhoud in vrijwel alle gevallen uit handen. Vanuit de bedrijfsgedachte gelden voor het beheer van vastgoed binnen een onderneming meestal dezelfde regels aan die van het bedrijf zelf, de investeringen moeten laag zijn en zo goed mogelijk renderen. Het bedrijfspand moet het bedrijf faciliteren zodat het bedrijf haar activiteiten kan uitvoeren met als resultaat een redelijke vergoeding of winst. Daarnaast spelen waardebehoud (of stijging), beperking van onnodige kosten en natuurlijk ook het behoud van uitstraling een grote rol.

Onderhoud aan uw vastgoed

Onderhoud vormt een belangrijk aspect van het beheer van het vastgoed. Goed onderhoud waarborgt de functie van het gebouw en het gebruik ervan, zorgt voor waardebehoud en behoud van identiteit.

Traditioneel onderhoud met moderne technieken en materialen

Als traditioneel onderhoudsbedrijf kenmerken wij ons door het op vakbekwame wijze uitvoeren van traditioneel schilderwerk met moderne materialen en technieken. Hiertoe maken wij vooraf afspraken met u over het gewenste eindresultaat en stellen deze prestatie vast in een document. Dat kunnen we doen op een door ons zelf opgesteld onderhoudsbestek of een bestek dat is opgesteld door een andere partij zoals bijvoorbeeld een architect of verffabrikant. Smidts Schilders zal echter ten alle tijden een pro-actieve rol spelen in het proces zodat altijd een op uw specifieke situatie toegesneden onderhoudsplan wordt toegepast.

Totaal onderhoud

Wij verzorgen het onderhoud aan vastgoed, voeren in eigen beheer reparaties uit en rapporteren onze werkzaamheden uitgebreid aan u als opdrachtgever. Waar nodig zetten we vakspecialisten in uit andere disciplines maar dragen altijd zelf de eindverantwoordelijkheid voor de uitgevoerde werkzaamheden. Onze resultaatgerichte aanpak, jarenlange ervaring en aanpak mentaliteit zorgen er voor dat u krijgt waarvoor u betaald. En meer.

Als totaalonderhoudsbedrijf bieden wij u een totaal pakket aan onderhoudsdiensten aan en vormen zo één aanspreekpunt voor onze opdrachtgever. Korte lijnen. Voor opdrachtgevers als universitaire-, onderwijs en zorginstellingen, kantoren, hotels, en Verenigingen van eigenaren (VVE's) werkt dit kostenverlagend en tijd besparend.

Klik op de foto's om ze te vergroten