Schilderwerk Voor Particulieren

Waarom onderhoud?

Goed onderhoud is het behoud van uw bezit. Tijdig investeren in schilderwerk en andere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zorgt ervoor dat uw woning zijn waarde behoudt en dat u niet voor plotselinge, kostbare verrassingen komt te staan. Goed onderhoud vergt tijd, aandacht en de kennis van zowel de ondergrond en toegepaste materialen. Wanneer is onderhoud écht noodzakelijk ? Welk schilders- en onderhoudsbedrijf voert de werkzaamheden professioneel uit ? Hoe kan ik de uitvoerende partij en de verrichte werkzaamheden controleren ? En betaal ik niet te veel ?

Wanneer is onderhoud nodig ?

Tijdig onderhoud is nodig om uw grootste bezit in een goede conditie te houden. Ook goed schilderwerk gaat niet eeuwig mee. De vraag daarbij komt al snel naar boven wanneer, wat en hoe? Veelal wordt het onderhoud gezien als een noodzakelijk kwaad en wordt het zo lang mogelijk uitgesteld om kosten te besparen. Dat is niet slim want achterstallig onderhoud vraagt vrijwel altijd om een nog hogere investering. Uit praktijkonderzoek van TNO is gebleken dat ad-hoc onderhoud maar liefst 30% tot 50% duurder is dan planmatig onderhoud. De kosten van uitgesteld onderhoud lopen onnodig op doordat er achterstanden ontstaan in het onderhoud welke eerst weggewerkt dienen te worden. Wanneer houten gevelelementen niet tijdig worden geschilderd kunnen deze worden aangetast door houtrot. Het herstellen of zelfs vervangen hiervan (Waar Smidts Schilders u ook mee kan helpen) vraagt een aanzienlijke investering. Het tijdig en planmatig onderhoud laten uitvoeren is dus een must.

Kennis en inzicht

Onderhoudsschilderwerk is niet enkel een kwestie van een nieuwe laag lak of verf op de ondergrond aanbrengen. Ook inzicht van het degradatieproces van schilderwerk op hout is van groot belang bij het efficiënt uitvoeren van het onderhoud. Het verouderingsproces en het afnemen van de kwaliteit en functionele eigenschappen van het schilderwerk wordt veroorzaakt door verschillende invloeden. Kennis inzake constructie, ondergrond, toe te passen materialen, eisen en wensen van de opdrachtgever is dan van belang om een goede voorbewerking te kunnen realiseren. Gecombineerd met een perfecte afwerking is dit voor u als klant de garantie dat er uitgehaald wordt wat er in zit. En die garantie kan zo het verschil betekenen van enkele jaren.

Dit betekent niet dat schilderwerk altijd direct overgeschilderd moet worden, soms is beschadigingen herstellen en plaatselijk bijwerken voldoende. Goed schilderwerk vereist als zoveel dingen een goede basis. Door het toepassen van de juiste technieken en materialen is ons streven om het onderhoud op de lange termijn zo voordelig mogelijk te houden. Dat verstaan wij onder resultaatgericht vastgoed onderhoud.

Smidts schilders heeft door haar jarenlange ervaring elke situatie al een keer voorbij zien komen. Onderhoud is essentieel en daarom heeft Smidts schilders zich daar dan ook in gespecialiseerd. Nieuwbouw opdrachten zult u ons bedrijf dan ook niet gauw zien uitvoeren, tenzij men dezelfde hoge kwaliteitsnormen wenst maar dat is in het geval van nieuwbouw zelden het geval.

Klik op de foto's om ze te vergroten